พัฒนาระบบเพื่ออะไร


สำหรับบริหารจัดการงานด้านเอกสารและติดตามงานของกลุ่มงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

ระยะเริ่มแรก มีสถานะเป็นฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองสถิติสาธารณสุข ต่อมายกฐานะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข (เป็นอฃค์กรภายใน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทคฯ กระทรวงฯปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นองค์กรภายในมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

GoTo »

สถานที่ติดต่อ


ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
ที่อยู่ 526 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
Phone: โทร 044-212179
Email: Center9@hss.mail.go.th