ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ของหน่วยบริการ 67 Download (current)
ลำดับที่ รหัสเครื่องมือ รายการเครื่องมือ รายละเอียด ค่าบริการ(บาท) Action
1 P00001 Analog Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 300.00 Add to cart
2 P00002 Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 400.00 Add to cart
3 P00003 Freeze Bank ตู้แช่แข็ง 300.00 Add to cart
4 P00004 Digital Patient Thermometer เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล 200.00 Add to cart
5 P00005 Refrig Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็น 200.00 Add to cart
6 P00006 Ambient Thermometer เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในห้อง 200.00 Add to cart
7 P00007 Weighting Adult เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ 300.00 Add to cart
8 P00008 Weighting Baby เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก 300.00 Add to cart
9 P00009 Weighting Analytical Balance เครื่องชั่งน้ำหนักมวลสาร 300.00 Add to cart
10 P00010 Centrifuge เครื่องปั่นปัสสาวะปรับรอบได้ 300.00 Add to cart
11 P00011 Hematocrit เครื่องปั่นเลือด 300.00 Add to cart
12 P00012 Electrocardiogram เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 800.00 Add to cart
13 P00013 Defbrillator เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 800.00 Add to cart
14 P00014 Drainage Suction เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 600.00 Add to cart
15 P00015 Suction เครื่องดูดของเหลว 300.00 Add to cart
16 P00016 Infant Incubator ตู้อบเด็ก 1,000.00 Add to cart
17 P00017 Radiant warmer เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็ก 1,000.00 Add to cart
18 P00018 ตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 700.00 Add to cart
19 P00019 Paraffin Bath หม้อต้มพาราฟิน 700.00 Add to cart
20 P00020 Patient Monitor เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 600.00 Add to cart
21 P00021 Electrosurgical Unit เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า 1,000.00 Add to cart
22 P00022 Blood Bank ตู้เย็นเก็บเลือด 300.00 Add to cart
23 P00023 Parameter Tester เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น 300.00 Add to cart
24 P00024 Flowmeter เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 200.00 Add to cart
25 P00025 Serofuge เครื่องปั่นผสมสารตกตะกอน 300.00 Add to cart
26 P00026 Pack Heater หม้อต้มผ้าประคบ 700.00 Add to cart
27 P00027 Pulse Oximeter เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในเลือด 200.00 Add to cart
28 P00028 Infusion Pump เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด 600.00 Add to cart
29 P00029 Syringe Pump เครื่องให้ยาอัตโนมัติ 900.00 Add to cart
30 P00030 Water Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำ 300.00 Add to cart
31 P00031 Dry Bath เครื่องปรับอุณหภูมิแบบแห้ง 700.00 Add to cart
32 P00032 Pacemakers เครื่องกระตุ้นหัวใจ 500.00 Add to cart
33 P00033 Oxygen Regulator เครื่องปรับแรงดัน 300.00 Add to cart
34 P00034 Anesthesia Machine เครื่องให้สารสลบ 2,500.00 Add to cart
35 P00035 Anesthesia Vaporizers เครื่องให้สารสลบ (ส่วนท้าไประเหย) 700.00 Add to cart
36 P00036 Rotator เครื่องหมุนส่าย 300.00 Add to cart
37 P00037 Ventilator เครื่องช่วยหายใจ 1,200.00 Add to cart
38 P00038 Drop Tone เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 300.00 Add to cart
39 P00039 Fetal Monitor เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ 600.00 Add to cart
40 P00040 General Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป 200.00 Add to cart
41 P00041 Ultrasound Therapy เครื่องอัลตรซาวด์รักษา 800.00 Add to cart
42 P00042 Hypo-Hyperthermia เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย 400.00 Add to cart
43 P00043 Alarm Clock นาฬิกาจับเวลา 200.00 Add to cart
44 P00044 Steam Incubator Steam Incubator 200.00 Add to cart
45 P00045 Traction Units เครื่องดึง คอ และหลัง อัตโนมัติ 400.00 Add to cart
46 P00046 Vacuum เครื่องดูดช่วยคลอด 300.00 Add to cart
47 P00047 Ultrasound เครื่องอัลตรซาวด์ 800.00 Add to cart
48 P00048 General Weight เครื่องชั่งทั่วไป 300.00 Add to cart
49 P00049 Pneumatic Tourniquets สายรัดห้ามเลือด 300.00 Add to cart
50 P00050 Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 300.00 Add to cart
-->